پیام فرستادن
  • دستگاه ساخت قوطی آئروسل
  • دستگاه ساخت قوطی نوشیدنی
  • دستگاه ساخت قوطی قلع
  • دستگاه ساخت جعبه قلع
  • دستگاه بسته بندی نیمه خودکار
jackchum@sunnran.com
+8615011980696
+86 15011980696
+86 15011980696